Airtel

Korisnicima koji se prebacuju Airtel nudi besplatne podatke od 3 GB 4G na godinu dana

Korisnicima koji se prebacuju Airtel nudi besplatne podatke od 3 GB 4G na godinu dana

Kao odgovor na Jiovu sretnu novu godinu, Airtel je smislio vlastiti način da svoje korisnike razveseli sa 3 GB besplatnih podataka u ponudi svakog mjeseca ...